Wato EX-65 Pro Vet – Premium kvalitet

Wato EX-65 Pro Vet fra Mindray, er et patentert premium anestesiapparat for veterinærer.

  • Presist elektronisk flowmeter
  • Omfattende modulær overvåking
  • Omfattende ventilasjonsmoduser
  • CE og FDA godkjent
  • Integreres mot CMS(central management station)
  • 15″ Touch-skjerm

Produktbeskrivelse

Fremragende ytelser

Med 15″ Touchskjerm med høy oppløsning, kan brukere se og justere parametere etter behov. Den intuitive layouten og den enkle flate menystrukturen sikrer at alle parametere vises tydelig og at det kun kreves to trinn for å stille inn ventilasjonsmodus.

Presist elektronisk Flow Meter

Det digitale flowmeter gjør innstillingene for gass enklere og mer presis.  Brukere kan velge enten total flytkontrollmodus eller direkte flytkontrollmodus etter ønske.

Optimizer.


Optimizeren beregner minimumskrav til pasientens O2 og anbefaler strømningshastigheter for fersk gass sammenlignet med gjeldende innstillinger.

Dette kan redusere miljøforurensning, samt spare penger ved å redusere forbruket av medisinsk gass og anestesimiddel.

AA measurement:

Den nye programvaren for beregning av anestesimiddel gjør det mulig for brukere å overvåke forbruk av anestesimiddel i sanntid.

Modular Monitorering

Plug-and-Play Multi-Gas-moduler, med Artema-gassovervåkingsteknologi, gir omfattende analyse av O2, CO2, N2O og automatisk deteksjon av fem anestesimidler

Ventilasjon Moduser

Et komplett utvalg av ventilasjonsmoduser for å møte kliniske krav for ulike pasienter, noe som muliggjør presis ventilasjon for kritiske tilfeller.

Lunge Recruitment

Integrert løsning

Data fra WATO EX-65 Pro Vet kan overføres til BeneVision CMS Vet gjennom ePM 12M Vet pasientmonitor.

Anestesiinformasjon synkroniseres mellom anestesiapparater og pasientmonitorer.

Integrerte data og elektronisk journal reduserer personalets arbeidsmengde og forbedrer effektiviteten. Gir en stabil og avansert informasjonssammenkoblingsløsning for å forbedre anestesi og operasjonsstuebehandling.

Dedikert for veterinærer

Wide Tidal Volume Range

Minimum tidalvolum kan være så lavt som 5 ml i VCV-, PCV-VG- og SIMV-VG-moduser, og unngår lungebarotrauma hos små dyr.

Tidalvolumer fra 5 ml til 1500 ml, og alt i mellom, er egnet for et bredt spekter av dyr, fra 0,5 kg til 150 kg.

Optimized Alarm Trigger Mechanism

Powerful algorithm technology from Mindray Animal Medical reduces the false apnea alarm which usually happens when the patient is small and the tidal volume is low. Reduces the alarm fatigue and provides a comfortable OR for staff.

Relaterte produkter.