WiScope® er et fleksibelt engangscystoskop med høy kvalitet.

Engangsbruk gir nye muligheter og betyr at du får samme høye kvalitet hver gang.


Høy bildekvalitet

Stol på klare, skarpe bilder som gjør det enkelt å identifisere anatomiske strukturer.

Lett å manøvrere

God defleksjon og «torque» på det fleksible skaftet, gjør det enkelt å navigere i blæra.

Du kan bøye cystoskopet helt tilbake for å undersøke blærehalsen, også med instrumenter i arbeidskanalen.

Ingen reparasjoner og ingen reprosessering

WiScope® eliminerer behovet for reprosessering og gjør at du kan redusere kostnader i forbindelse med rengjøringsutstyr, vedlikehold og kostbare reparasjoner.

På den måten forenkles arbeidshverdagen, ressurser frigjøres på avdelingen/sykehuset og du kan behandle flere pasienter.​

Garantert sterilt

Et engangscystoskop som åpnes rett fra pakken, er alltid sterilt. Sikrere for pasienten.

En enkel prosedyre

WiScope® kan anvendes med en liten kontrollboks som kan settes inn i eksisterende rack på poliklinikken eller operasjonsstua. Svært enkelt og betyr ingen ekstra monitor på undersøkelsessrommet.  Om det er ønskelig med ekstra monitor har vi det også.

Frigjør ressurser

Om du reprosesserer flergangscystoskopene på avdelingen, vil WiScope® bety at du kan bruke personale på andre oppgaver

Eliminerer kostnader forbundet med gjenbrukbare cystoskop

Fjern kostnader, som rengjøringsutstyr, vedlikehold og reparasjoner.

Tekniske spesifikasjoner!

Field of view:  100°

Defleksjon: 210°opp / 210°ned

Depth of field: 2-50mm

Arbeidskanal: 6.6 Fr / 2.2mm

Utvendig diameter: 13.8 Fr /4.6mm

Lengde: 380mm

 

Bestillingnummer

OTU-C380SL Standard Defleksjon

OTU-C380RL Motsatt Defleksjon  (opp på hendelen, er ned på tuppen av skopet)