Dersom du ønsker å kjøpe apparat fra oss istedenfor å lease, kan vi sette opp ett kontant kjøpstilbud til deg.  Konfigurer først ditt apparat og så sender du inn forespørsel. Trykk på knappen «kjøp» istedenfor «leasing».  Vi kontakter deg da med ett kjøpstilbud.

Ved kontantkjøp vil du bli kredittvurdert før utsendelse av apparat.