Vi tilbyr ultralydapparater, overvåkingsmonitorer, anestesiapparater, sprøytepumper, ventilatorer, endoskopi, operasjonsbord, lamper og digital røntgen. Ledende produkter som Vetus-9, Vetus-50, ARK-7, ePM m.v

Ultralydkurs.

Anestesi grunnkurs Del 2. 8/2 2024, kl. 17:30-20:30

8.02.2024

Anestesi Grunnkurs


Vi inviterer til anestesi grunnkurs Del 1 og Del 2 og presentasjon av moderne nye apparater som forenkler og forbedrer anestesi på smådyr. Kurset holdes av Professor Andreas Haga, og tar sikte på å inspirere og være nyttig for alle i klinisk smådyrpraksis.
Vi vil vise deg hvordan gjennomfører en prosedyre og gevinstene med moderne apparater. Kurset passer for nybegynnere og for de med noe erfaring i anestesi.

 

Anestesi grunnkurs Del 1. 7/2 2024, kl. 17:30 – 20:30

7.02.2024

Anestesi Grunnkurs


Vi inviterer til anestesi grunnkurs Del 1 og Del 2 og presentasjon av moderne nye apparater som forenkler og forbedrer anestesi på smådyr.
Kurset holdes av Professor Andreas Haga, og tar sikte på å inspirere og være nyttig for alle i klinisk smådyrpraksis. Vi vil vise deg hvordan man gjennomfører en prosedyre og gevinstene med moderne apparater. Kurset passer for nybegynnere og for de med noe erfaring i anestesi.

 

Ultralyd Abdomen 13-14 april 2024

13.04.2024

Ultralydkurs Abdomen

Kurskvelden har som mål å gi en basiskunnskap rundt tolkning av funn ved de vanligste indikasjonene for en ultralydundersøkelse. Vi begynner med en teoretisk del som inkluderer kliniske eksempler, etterfulgt av en praktisk del hvor deltakerne deles i mindre grupper og trener på ultralydundersøkelser av organene som er i fokus for denne kvelden. 

Se flere ultralydkurs

Kontakt oss