Ultralyd webinar AAA – 17 mars 2021, kl. 18-19

Kurskvelden har som mål å gi en basiskunnskap rundt tolkning av funn ved Abdominalt aortaaneurisme, takstgruppe 108e.  Vi begynner med en teoretisk del som inkluderer kliniske eksempler, etterfulgt av en praktisk del med ultralydundersøkelser av strukturene  som er i fokus for kvelden. 

Program

  • Kort gjennomgang av grunnleggende ultralydforståelse
  • Abdominalt aortaaneurisme – symptomer, undersøkelse og prognose.  (Takst 108 e)
  • Gjennomgang av skanneteknikker og tolking av bilder
  • Skanninger demonstrert i plenum
  • Oppsummering

På din pc

Sonoscape ultralyd                               

Kursholder

Dr. Andreas Langhelle fra SonoEducation i samarbeid med Adcare AS.

SonoEducation ble startet opp i 2017 av Nicolay Blix Werner og Andreas Langhelle Fosmo. De er begge leger, utdannet ved Universitetet i Oslo. SonoEducation har opparbeidet seg ultralydkompetanse gjennom utdanning og veiledning av ultralydekspert Canh Le Nygaard, leder av Forening for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA). SonoEducation har deltatt og undervist på flere ultralydkurs, deriblant på SonoScandinavia, Oppdalsuka, Allmennmedisinsk våruke og Primærmedisinsk uke (PMU).

Pris:

Kan kun bestilles av profesjonelle behandlere. Lag bruker eller logg inn på min side for å vise priser


Webinar
Foran PC

17. mars 2021, kl 18.00 – 19.00

Ledige plasser

Kontakt oss