Cathejell Lidocain

 • Glidegel med høy viskositet
 • Fri for PVC, parabener og ftalater
 • Egner seg for kateterisering, endoskopi, intubering, elektrokirurgi og andre instrumenter
 • Dilaterer urinrøret forsiktig
 • Utmerkede og langvarige smøreegenskaper som beskytter mot skader
 • God lokalbedøvende effekt med 2% Lidocaine

Bestill på e-post/telefon

Bestillingsnummer for CatheJell Lidocain

CatheJell Lidocain 2%,         Eske a 25 stk.           10 esker a 25 stk per kartong(250 stk).

Dokumenter for CatheJell Lidocain

Produktbeskrivelse

CatheJell Lidocain   –  glidegel med støttende lokalbedøvende effekt

 

 

 

 • Steril glidegel 12,5 gram med høy viskositet
 • Fri for PVC, parabener og ftalater
 • Dilaterer urinrøret forsiktig
 • Utmerkede og langvarige smøreegenskaper som beskytter mot skader
 • God lokalbedøvende effekt med 2% Lidocaine

 

 

CatheJell kan brukes på voksne og barn over 2 år

Produktet er CE merket og godkjent brukt under Direktiv for medisinsk forbruksmateriell.

Kan bestilles på linje med annet materiell innen kateterisering som kateter, urinposer o.l.

Indikasjoner:

Cathejell Lidocain er en steril, vannløselig, klar smøregel som brukes som smøremiddel til katetere, endoskoper, sonder, tuber eller annet medisinsk utstyr. Cathejell Lidocain brukes til instillering i urinrøret før kateterisering og innføring av instrumenter som smøremiddel ved innføring av endoskop og i trakeal intubering (brukes under prosedyrer i luftveiene, i endoskopiske prosedyrer i rektum og kolon, samt til endoskopisk bruk i det oro- og nasofaryngeale området og til gynekologisk bruk)

Cathejell Lidocain fungerer som smøremiddel for bruk på slimhinner og er ment for smertelindring under slike prosedyrer. I tillegg til denne hovedfunksjonen har Cathejell Lidocain også en lokalbedøvende virkning. Virkningen begynner så tidlig som 5–10 minutter etter påføring og varer i 20–30 minutter. Under kateterisering av urinrøret, vil instillering med Cathejell Lidocain forsiktig åpne opp urinrøret før kateter eller andre instrumenter føres inn, og danne en smørende hinne mellom urinrørets slimhinne og instrumentet. Dermed vil smøregelen bevege seg gjennom urinrøret foran instrumentet, og gjøre det lettere å innføre instrumentet på en smertefri måte.

Under kateterisering slapper pasienten av i bekkenmusklene og dermed blir det lettere å passere instrumentet fra urinrøret til den ytre sfinkteren. Forskjellige typer undersøkelser i urinrøret, endetarm og bronkier.  Kateterisering og innføring av instrumenter, endoskopi, intubering og elektrokirurgi. Se ellers pakningsvedlegg.

Ikke bruk Cathejell;

 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i Cathejell Lidocain
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor visse andre lokaleanestesimidler (av typen amider)
 • til barn under 2 år
 • ved bulbokavernøs refluks (en skade på den tynne slimhinnen i urinrøret, som kan gjøre at smøregelen går inn
 • i erektilt vev og absorberes)
 • til pasienter med veldig svakt hjerte, ekstremt sakte hjerteslag, hjerteledningsforstyrrelser (AV-blokk), sjokk grunnet hjertesvikt eller lavt blodvolum.
 • se pakningsvedlegg

Utvis spesiell forsiktighet med CatheJell;

 • hvis du har betennelse, skade eller sår i urinrøret
 • hvis du har sterkt nedsatt lever- eller nyrefunksjon
 • hvis hjertet eller respirasjonsorganene dine ikke fungererskikkelig
 • hvis du er eldre, har svekket helsetilstand eller er akutt syk – hvis du har tendens til å få krampeanfall eller lider av epilepsi
 • hvis du lider av en bestemt muskelsykdom (myasteniagravis)
 • hvis du er under behandling med en viss type legemidler for regulering av hjerterytme, kjent som klasse III-antiarytmika(f.eks. amiodaron), siden virkningene på hjertet kan økes – hos barn, siden absorpsjon av lidokain i blodstrømmenkan økes.
 • hos pasienter med akutt porfyri eller methemoglobinemi. Idette tilfellet må du rådføre deg med lege før bruk.
 • Vansker med å svelge kan oppstå når Cathejell Lidocain brukes i munn- og halsområdet. Det er risiko for at man puster inn gelen. Nummenhet i tungen og munnområdet kan føre til bittskader. Derfor bør man unngå å innta mat i tre timer etter påføring av Cathejell Lidocain i områder nær munn og hals.
 • Se pakningsvedlegg

Sammensetning:

1 g inneholder 20 mg lidokainhydroklorid
Andre innholdsstoffer er: hydroksyetylcellulose, glyserol, vann til injeksjonsvæsker.

Cathejell Lidocain

 • Glidegel med høy viskositet
 • Fri for PVC, parabener og ftalater
 • Egner seg for kateterisering, endoskopi, intubering, elektrokirurgi og andre instrumenter
 • Dilaterer urinrøret forsiktig
 • Utmerkede og langvarige smøreegenskaper som beskytter mot skader
 • God lokalbedøvende effekt med 2% Lidocaine

Bestill på e-post/telefon

Bestillingsnummer for CatheJell Lidocain

CatheJell Lidocain 2%,         Eske a 25 stk.           10 esker a 25 stk per kartong(250 stk).

Dokumenter for CatheJell Lidocain

Relaterte produkter.